You are here: Home arrow Confine Space working
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Confine Space working

Confine Space working2.jpgบริษัทให้บริการการทำงานในที่อับอากาศโดยทีมงานที่ผ่านการอบรมและตรวจสุขภาพตามกฎหมาย โดยมีอุปกรณ์วัดอากาศ อุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์ช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆและได้รับอนุญาติจากทางราชการอย่างถูกต้องบริษัทให้บริการการทำงานในที่อับอากาศโดยทีมงานที่ผ่านการอบรมและตรวจสุขภาพตามกฎหมาย โดยมีอุปกรณ์วัดอากาศ อุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์ช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆและได้รับอนุญาติจากทางราชการอย่างถูกต้อง

Confine Space working3.jpgConfine Space working2.jpg


Confine Space working1.jpgConfine Space working6.jpgConfine Space working5.jpgConfine Space working4.jpg